Hertenstein puhuu

Hertenstein puhuu

Kaikki eurooppalaiset federalistit ja Euroopasta kiinnostuneet voivat osallistua Hertensteinin keskusteluihin, joita on pidetty vuosittain vuodesta 2017 lähtien. Ne käydään syyskuussa Heilbronnissa tai virtuaalisina keskusteluina sopivan videoohjelmiston avulla.

Vuonna 2021 alullepanijat ja moderaattorit päättivät sallia Hertenstein Talks -keskustelun tapahtuvan uudelleen vuodesta 2022 alkaen. Vaikka virtuaaliset Hertenstein-keskustelut pystyivät houkuttelemaan uusia osallistujia eivätkä jättäneet mitään toivomisen varaa intensiteetin suhteen, ne eivät voi täysin täyttää Hertenstein-keskustelujen todellista tarkoitusta.

Hertensteinin keskustelujen historia

Vuoden 1946 Hertenstein-keskustelujen uusi painos päätettiin Hertenstein-ohjelman 21-vuotisjuhlien yhteydessä 2016. syyskuuta 6353 EUROPA-UNION Heilbronnissa Hertensteinissa (CH-XNUMX Weggis).

Pitkien sisäisten keskustelujen jälkeen toteutuksesta ja ennen kaikkea sen rahoituksesta päätettiin 8, että tämä tapahtuu ensin Heilbronnissa ja siirretään sitten keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä itse Hertensteiniin.

Kaikille asianosaisille kävi nopeasti selväksi, että Hertenstein Talks ei saisi jäädä paikalliseksi tapahtumaksi, vaan siitä on tultava yleiseurooppalainen hanke.

Kaikki olivat myös yhtä mieltä siitä, että ensimmäisen toteutuksen on tultava aloitteentekijältä sen toteuttamisen edistämiseksi.

Jo ensimmäisissä keskusteluissa Hertenstein Talksissa vuonna 2017 todettiin, että jatkossa kolmeen annettuun aiheeseen on lisättävä lisää. 

Ja niin Hertenstein Talksista kehittyi keskustelufoorumi, joka nyt väittää kattavan kaikki olennaiset Eurooppaan liittyvät aiheet.

Idea Hertensteinin keskusteluista

Hertenstein-keskustelut on suunniteltu ensimmäiseen keskustelusarjaan, jossa on yhteensä 12 keskustelukierrosta, jolloin ensimmäisten kymmenen kierroksen aikana (1.-10. Hertenstein Talks) käsitellään aiheita, jotka kaikki ovat peräisin syyskuun Hertenstein-ohjelman kahdestatoista kohdasta. 21, 1946, jatkuvasti - - myös kunkin keskustelun osallistujan itsensä toimesta ja tätä seuraavaa vuotta silmällä pitäen - laajennettiin tai tarkennettiin osallistujien tämänhetkisten ja muuttuvien tarpeiden ja kysymysten mukaan.

Vuonna 2027, 11. Hertenstein Talksissa, tämän vuosikymmenen tuloksia käsitellään ja niistä keskustellaan, jotta voidaan vihdoin antaa yhteinen julistus vuoden 2028 Hertenstein-ohjelmasta 12. Hertenstein Talksissa vuonna 1946.

Tämän julistuksen myötä pitäisi sitten käynnistää myös toinen neuvottelusarja, joka sitten ehkä jopa kokoaa federalistit kaikista Euroopan kolkista ja muualta maailmasta taas itse Hertensteiniin.

Hertensteinin keskustelujen kulku

Uusia aiheita ehdotetaan jo käynnissä olevien Hertenstein-keskustelujen aikana ja lisää aiheita nousee esiin pöytäkirjan valmistelun aikana. Seuraaviin keskusteluihin valmisteltaessa päätetään seuraavat aiheet yhdessä moderaattoreiden kanssa.

Moderaattorit valmistelevat aiheiden sisällön. Jotkut aiheet on myös ihanteellisesti valmisteltu kahden moderaattorin toimesta, ja niitä käsitellään yhdessä keskustelujen aikana. 

Moderaattorit esittelevät ja esittelevät aiheita. Jälkeenpäin osallistujat omaksuvat ideat ja ehdotukset keskustellakseen esitetystä aiheesta kolmen tunnin kuluessa. Kahdella virtuaalisella neuvottelukierroksella (2020 ja 2021) lyhensimme neuvottelukierrokset 90 minuutin aikarajaan jo pelkästään teknisistä syistä, joita ei kuitenkaan voitu noudattaa.

Moderaattorit ja tallentajat dokumentoivat keskustelun kulkua voidakseen esittää ensimmäiset tulokset keskustelun lopussa (hot wash up) ja myöhemmin myös tehdä tiivistelmiä yhteisprotokollaa varten.

Jokainen keskusteluun osallistuja voi tuoda myös omia lausuntojaan, jotka joko liitetään pöytäkirjaan samanaikaisesti tai liitetään pöytäkirjaan myöhemmin.

keskustelun aiheita 

Täältä löydät keskustelunaiheet

keskustelun tulokset

valvojat

Täältä löydät lisää Hertenstein-keskustelujen moderaattoreista.

kannattajat

Hertensteinin keskusteluja tukevat EUROOPAN UNIONI Heilbronn järjestämä ja EUROOPAN UNIONI Baden-Württemberg eVNuoret eurooppalaiset – JEF Baden-Württemberg eVDer EUROOPAN UNIONI Saksa eV ja alkaen Euroopan federalistien liitto unterstützt.

hertenstein

Hertenstein on Weggisin kunnan kuuluisin osa Luzern-järvellä Sveitsin Luzernin kantonissa. 21. syyskuuta 1946 se oli siellä Hertenstein ohjelma kulunut.

Heilbronn

Heilbronn on suuri kaupunki Pohjois-Baden-Württembergissä, ja se on isännöinyt nykyisiä Hertenstein Talks -keskusteluja vuodesta 2017 lähtien.

wikipedia

Saadaksesi nopean yleiskatsauksen Hertensteinin keskusteluista voit myös napsauttaa vastaavaa Wikipedia-merkintä turvautua.