Hertensteinin keskustelujen aiheita

Hertensteinin pyöreä pöytä 2017

Osallistumiskuva: Hertensteiner-keskusteluryhmä 2017 | © EUHN

Tähän mennessä seuraavia aiheita on käsitelty ja niistä on keskusteltu sopivissa keskusteluryhmissä:

Euroopan liittovaltio

 • EU:n tuleva rakenne eurooppalaisena liittovaltiona (2017)
 • EU:n tuleva rakenne eurooppalaisena liittovaltiona mm. Federalismi ja demokratia (2018)
 • Tuleva EU:n tulevaisuuden konferenssi – alkusoittoa uudelle Euroopan perustuslailliselle sopimukselle? (2020)
 • Miksi tarvitsemme Euroopan Yhdysvaltoja mahdollisimman pian? (2021)
 • IOnko EU:n strateginen kompassi kalibroitu oikein? (2022)

Euroopan säätiöt

 • EU:n uskonnollinen/filosofinen perusta (2017)
 • EU:n oikeudellinen, uskonnollinen ja filosofinen perusta (2018)
 • Sosiaalinen Eurooppa (2019)
 • Puolueiden tarve yhteiskunnalliseen etujen tasapainoon (2019)
 • Euroopan raha- ja finanssipolitiikka (2020)
 • Eurooppalainen kansalaisaloite – mitä tiedämme lähes 10 vuoden jälkeen (2021)

federalismia

 • Välttämättömyys, perusteet, tyypit ja ihanteellinen federalismi (2019)
 • Yhteensopimattomien tai äskettäin maahanmuuttajien integrointi (2017)
 • Eurooppalaisen idean ja eurooppalaisten federalistien historia (2019)
 • Me emme ole yksin! – Euroopan federalistien verkostoituminen ja vaikutus (2020)

Me ihmiset

 • Euroopan sosiaalinen aspekti tai sosiaalinen konfiguraatio, esim. Integraatio, osallisuus ja assimilaatio (2018)
 • Ihminen, hänen tarpeensa ja pelkonsa politiikan liikkeellepanevana voimana ja rajana (2018 ja 2019)
 • Eurooppa projektina – mitä se tarkoittaa eurooppalaisille nykyään? (2020)
 • Tuomme Euroopan kansalaisuuden yhteen! Tapaamismahdollisuuksien käyttäminen esimerkkinä Ranskasta (2020)
 • Mitä koronakriisi on tehnyt eurooppalaisten eurooppalaiselle itseluottamukselle? (2021)
 • Minkä eurooppalaisen "käännekohdan" me eurooppalaiset tarvitsemme? (2022)

Euroopan verkostoitumista

 • Quo vadis Eurooppa?! (2017)
 • Transatlanttisen suhteen merkitys Euroopalle (2021)
 • Eurooppa sodassa!?! (2022)
 • Euroopan puolustus Ukrainan sodan jälkeen (2022)

Täältä pääset takaisin Hertensteinin keskustelujen kotisivulle.