muuttoliikkeet

5
(3)

Suositeltu valokuva: pakolaisleiri Shinkiarissa, Pakistanissa | © Pixabay

Motivoituna viimeaikaisista poliittisista lausunnoista, että joudumme tällä hetkellä elämään "pakolaiskriisin" läpi ja ihmisiä alennetaan yhä enemmän, kirjoitan erilaisista siirtolaisliikkeistä – tosiasia, jonka poliitikot ovat jättäneet kokonaan huomiotta vuosikymmeniä. – ja ehdottaa mahdollisia ratkaisuja, kuten selviytyä paremmin nykyisestä tilanteesta, mikä on valitettavaa kaikille asianosaisille.

Muuttoliikkeet ovat yhtä vanhoja kuin ihmiskunnan historia.Kaikki esi-isämme tulivat Afrikasta, jonne he muuttivat noin 100 000 vuotta sitten ja saavuttivat myöhemmin Eurooppaan noin 30 000 vuotta sitten. Ja siitä lähtien kansojen muuttoliikkeet idästä länteen ovat useista syistä toistuneet Euroopan päämääränä ja nykyajasta vielä pidemmälle Amerikkaan.

Voidaan olettaa, että idästä länteen suuntautuva muuttoliike on jatkuvaa ihmisten liikkumista Aasiasta sekä Lähi- ja Lähi-idästä.

Me eurooppalaiset olemme myös aina osallistuneet näihin muuttoliikkeisiin ja asuttaneet Amerikan mantereen ja Australian vuosisatojen ajan.

Maahanmuutto- ja maastamuuttoaallot ovat siksi osa elämäämme ja eroavat yleensä vain säännöllisesti saapuvien ihmisten määrästä. Voidaan olettaa, että tämä muuttoliike on edistänyt väestömme terveyttä ja vakautta ja oli välttämätöntä meille eurooppalaisille sodanjälkeisenä ja epidemiana. On myös oletettava, että olemme velkaa oman eurooppalaisen kulttuurimme näiden maahanmuuttoaaltojen vuoksi. me tämän päivän eurooppalaiset olemme siksi näiden jatkuvan maahanmuuttoliikkeen tulosta.

Uutta useimmille meistä on kuitenkin nykyisten Euroopan unioniin suuntautuvien "pakolaisvirtojen" voimakkuus ja laatu. Tämä kehitys on kuitenkin ollut ilmeistä vuosikymmeniä, ja tiedemiehet ja kiinnostuneet kansalaiset ovat korostaneet tätä yhä uudelleen viimeistään viime vuosisadan 1970-luvulta lähtien; ehkä jotkut muistavat vuoden 1990 brittiläisen tv-draaman The March.

Jotta nykyistä tilannetta, joka varmasti myös meitä eurooppalaisia ​​uhkaa, voitaisiin ymmärtää paremmin, tarvitaan nykyisten muuttoliikkeiden tarkempaa tarkastelua.

Ensinnäkin haluan mainita jatkuvat Euroopan sisäiset muuttoliikkeet, joiden pääasiallinen syy on Euroopan erilaiset turvallisuus- ja hyvinvointiolosuhteet sekä työmahdollisuudet. Yhtäältä otan mukaan myös Euroopan perinteisesti epävakaiden väestöryhmien muuttoliikkeet ja toisaalta niiden Pohjois-Afrikan väestön osien maahanmuuttopyrkimykset, jotka ovat aina pitäneet itseään Eurooppaan kuuluvana.

Toiseksi on olemassa idästä tuleva maahanmuuttoliike, joka on jatkunut vuosituhansia, ja muut kuin kiinalaiset tai ei-intialaiset muuttavat edelleen länteen ja etsivät uutta kotiaan Euroopasta tai muualta.

Kolmanneksi luettelen "sotapakolaisten" muuttoliikkeet Lähi- ja Lähi-idästä, jotka eivät enää halua tai pysty kestämään vuosia jatkuneita katastrofaalisia olosuhteita kotimaissaan.

Näiden kolmen eri muuttoliikkeen lisäksi on äskettäin lisätty kaksi muuta, jotka ovat ainutlaatuisia laadultaan ja sen seurauksilta Euroopalle ja jotka viime kädessä ainakin kyseenalaistavat Euroopan olemassaolon – sellaisena kuin me sen tunnemme.

Tämä neljäs ja Euroopan kannalta luultavasti merkittävin maahanmuuttoliike tulee Saharan eteläpuolisesta Afrikasta kotoisin olevilta ihmisryhmiltä, ​​joiden on poistuttava maanosastaan ​​ensimmäistä kertaa noin 100 000 vuoteen voidakseen turvata olemassaolonsa.

Viides laadultaan ainutlaatuinen maahanmuuttoaalto tulee kiinalaisista ja intialaisista väestöryhmistä, jotka tarttuvat niin sanotun globalisaation mahdollisuuksiin ja täyttävät Euroopassa luomiamme aukkoja, etsivät päteviä työpaikkoja tai ottavat vastaan mahdollisuus perustaa oma yritys.

Kaikki nämä viisi Euroopan unioniin suuntautuvaa maahanmuuttoliikettä yhdessä näyttävät olevan täysin yllättäviä tai ylikuormittavia kaikkia Euroopan vastuullisia tällä hetkellä.

Populismi, akcionismi ja jäykkä shokki korvaavat parhaillaan sopivien toimintavaihtoehtojen etsinnän ja viivästyttävät siten edelleen väistämätöntä poliittista keskustelua yleiseurooppalaisesta, kaikkien toimijoiden hyväksyttävästä maahanmuuttopolitiikasta. Seuraavilla ehdotuksilla haluan myötävaikuttaa tähän välttämättömään keskusteluun.

Ensimmäisen maahanmuuton aallon pitäisi voida hallita Euroopassa yhtenäisesti sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

Yksi mahdollisuus olisi, että EU:n kansalaiset jäävät omiin sosiaalijärjestelmiinsä riippumatta siitä, missä EU:ssa he ovat tai vastuussa olevien valtioiden on suoritettava korvauksia kansalaisilleen. Toisaalta unionin ulkopuoliset kansalaiset olisi siirrettävä unionin laajuiseen sosiaalijärjestelmään.

Toisen maahanmuuttoaallon hallinnon tulisi perustua EU:n pätevien työntekijöiden tarpeeseen, ja sitä olisi säänneltävä eurooppalaisella maahanmuutolailla.

Ainoa tapa selviytyä kolmannesta maahanmuuton aallosta on edistää poliittista vakautta lähtömaissa vastuullisen eurooppalaisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan avulla. tämä voi sisältää myös sotilaallisia operaatioita.

Turvapaikkaoikeutta on säänneltävä yhtenäisesti kaikkialla Euroopassa – mukaan lukien "turvallisten oleskelupaikkojen" perustaminen Euroopan ulkopuolelle. Luotavalla eurooppalaisella maahanmuutolailla voisi myös olla lieventävä vaikutus ja se poistaa paineet turvapaikanhakijoiden "vastaanottokeskuksista". 

Edes eurooppalainen maahanmuuttolaki ei enää pysty tekemään oikeutta maahanmuuton neljännelle aallolle. EU:n on täytettävä vastuunsa Afrikkaa kohtaan mahdollisimman nopeasti ja ainakin lopetettava tämän mantereen lisäriisto EU:n jäsenmaiden toimesta ja luotava vihdoin eurooppalainen kehityspolitiikka, joka ei toimi vain työpaikkoja luovana toimenpiteenä EU:n kansalaisille, jotka ovat muutoin. vaikea sijoittaa tai puolustaa omia taloudellisia etujaan. Olisi myös harkittava keinojen antamista Afrikalle, jotta se voi vihdoinkin toimia itsenäisesti eurooppalaisten korvausten kautta.

Viidenteen maahanmuuton aaltoon on vastattava sosiaali- ja koulutuspolitiikalla, joka on mahdollisimman yhtenäinen kaikkialla Euroopassa, jotta useimmat EU:n kansalaiset voivat jatkossakin täyttää tai luoda tarvittavia päteviä työpaikkoja.

"Ainoat ihmiset, jotka näkevät koko kuvan... ovat ne, jotka astuvat kehyksen ulkopuolelle."

Salman Rushdie, Maa jalkojen alla (2000: 43)

Kuinka hyödyllinen tämä viesti oli?

Klikkaa tähtiä arvioidaksesi julkaisun!

Keskimääräinen luokitus 5 / 5. Arvostelujen määrä: 3

Ei arvosteluja vielä.

Olen pahoillani, ettei postauksesta ollut sinulle hyötyä!

Anna minun parantaa tätä viestiä!

Miten voin parantaa tätä viestiä?

Katselukerrat: 16 | Tänään: 1 | Lasketaan 22.10.2023 alkaen

Jaa: